Zákaznická linka
+420 777 690 800
Po–pá: 9–18 h
Aktuální časopis
Přihlásit

Principy ochrany soukromí

V Obchodní zóně Čestlice s.r.o., IČ: 05199603 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.


Jaké údaje budou zpracovány

Pokud jste běžný návštěvník těchto webových stránek, tak využíváme pouze soubory “cookies” (a to pouze v případě, že jste používání cookies povolili ve svém webovém prohlížeči). V případě, že se rozhodnete na těchto stránkách vytvořit svůj osobní profil, zpracováváme tato data: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IP adresa

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IP adresa, budeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 5 let.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

Vaše práva, informace a přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jste informován (-a) o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat ve svém profilu na internetových stránkách na adrese www.pruhonice-cestlice.cz nebo odesláním e-mailu na adresu info@pruhonice-cestlice.cz. Máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci jsme povinni bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Máme právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Prohlašujeme, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Prohlašujeme, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Prohlašujeme, že osobní údaje budeme zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Obchodní zóna Čestlice s.r.o., se sídlem Nad Studánkou 393, 251 01 Světice.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Obchodní zóna Čestlice s.r.o., se sídlem Nad Studánkou 393, 251 01 Světice. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce. Zpracovatelem osobních údajů je dále: BINARGON s.r.o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Přemysl Mrzena, telefon: 777 690 800, e-mailová adresa: info@pruhonice-cestlice.cz

Závěrečná ustanovení

Souhlasem prohlašujete, že jste si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašujete, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Obchodní zóna Čestlice s.r.o. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vaší vůle, jehož obsahem je Vaše svolení se zpracováním osobních údajů.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů - zaškrtnutím políčka před odesláním údajů

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých společnosti Obchodní zóna Čestlice s.r.o.

 

Nechte se informovat
Pro vyhodnocování návštěvnosti, optimalizaci webových stánek a personalizaci využíváme cookies.
Používáním našich webových stránek souhlasíte s Principy ochrany soukromí.
Rozumím
Můj účet
OdhlášeníObjednávkyOsobní nastavení
Vše o nákupu
skladem
Po kliknutí na tlačítko “Koupit” budete přesměrováni na e-shop prodejce. Vložte tento, případně i další produkty, do košíku a nakupte.
Sdílet detail
Chcete, aby se zde zobrazovala vaše firma?
Máte-li zájem o zobrazování vaší společnosti na našem webu, vyplňte prosím tento formulář.